Výpočet obrany neutrální země
Kolik domů můžete postavit za daný počet zlatých?
Výpočet porodnosti
Výpočet útoku a obrany nepřítele podle rasy

Výpočet síly kouzla:
Síla kouzla = počet všech mágů ve všech tvých zemí / počet zemí * 2 * bonus_staveb
příklad: Kouzlo Blesk, celkem mágů 50. Počet zemí 2. Magická věž dává bónus 5 procent. Max. síla kouzla = 50 / 2 * 2 * 1.05 = 52.5 (mágům se může podařit maximálně tato síla kouzla).

Výpočet magické obrany:
Síla obrany kouzla = (počet mágů bránící se zemi * počet mágů v bránící se zemi * 3 / počet domů v bránící se zemi ) * (bonus staveb a magie)
Příklad:V bránící se zemi je 20 mágů, domů v zemi je 100. A navíc je na zemi nakouzlen magický štít + 10 procent. Magické obrana země = ( 20 * 20 * 3 / 100 ) * 1.10 = 13.2